Χειρουργικές Παθήσεις

Οι παθήσεις που αντιμετωπίζονται από την επιστημονική μας ομάδα, σε διάφορα ιδιωτικα΄συνεργαζόμενα νοσοκομεία και κλινικές αλλά και στον χώρο του Χειρουργικού Κέντρου μας είναι:

Ενδοκρινείς αδένες              Θυρεοειδούς / Παρθυρεοειδών / Λοιποί

Ήπαρ

Χοληφόρα

Πάγκρεας

Κήλες

Τραύμα

Οισοφάγος

Στόμαχος

Παχύ Έντερο

Πρωκτός

Απλές λαπαροσκοπικές επεμβάσεις

Εξειδικευμένες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις

Μαστός

Απλές χειρουργικές επεμβάσεις

Εντατική Θεραπεία

Παρεντερική Διατροφή

Χειρουργικές Λοιμώξεις

Εξειδικευμένη Χειρουργική Ογκολογία

Νοσογόνος παχυσαρκία

Ρομποτική χειρουργική

Ενδοσκοπήσεις / υπέρηχοι στην χειρουργική